De gezonde school en genotmiddelen

De gezonde school en genotmiddelen (DGSG) is er voor scholen die aandacht willen schenken aan de preventie van alcohol, tabak en drugs. DGSG bestaat al meer dan 20 jaar en is ontwikkeld door het Trimbos-instituut. De kracht van DGSG is de brede opzet. Naast voorlichting aan leerlingen is er aandacht voor een goed schoolbeleid en het betrekken van ouders. Ook is er binnen het programma speciale aandacht voor het signaleren en begeleiden van leerlingen die problematisch alcohol of drugs gebruiken. Deze gezamenlijke aanpak op school maakt jongeren weerbaar op het gebied van alcohol, roken en drugs.

Doelgroep DGSG
DGSG is er op indicatie voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs, overleg hiervoor met uw lokale GGD of instelling voor verslavingszorg (IVZ).
Hiernaast is DGSG er voor het voortgezet onderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs en voor het middelbaar beroepsonderwijs. Het programma richt zich op zowel leerlingen, ouders, als het schoolpersoneel.
 
Ondersteuning van regionale instelling
Scholen krijgen bij de uitvoering van DGSG ondersteuning van de regionale GGD of instelling voor verslavingszorg (IVZ). De GGD/IVZ kan bijvoorbeeld trainingen geven aan schoolpersoneel en medewerking verlenen aan een ouderavond. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de GGD/IVZ in uw regio.