DGSG / Doelstellingen

Doelstellingen

Het programma De gezonde school en genotmiddelen (DGSG) kent de volgende doelstellingen:

Doelstelling basisonderwijs
Voorkomen dat leerlingen tabak en alcohol gaan gebruiken.

Doelstelling voortgezet onderwijs
Jongeren stimuleren om het drinken van alcohol uit te stellen tot in ieder geval 18 jaar en geen tabak en drugs te gebruiken.

Doelstelling middelbaar beroepsonderwijs
Een aanzet maken om roken, overmatig alcohol- en drugsgebruik te voorkomen, beperken en verminderen bij jongeren in het mbo.