DGSG / Effecten

Effecten

De volgende onderzoeken naar De gezonde school en genotmiddelen (DGSG) zijn uitgevoerd:
  
DGSG VO: PAS – Universiteit van Utrecht/Trimbos-instituut, 2006-2010
Van 2006-2010 is het onderzoek Preventie Alcoholgebruik Scholieren (PAS) uitgevoerd. PAS is een onderdeel van DGSG en bestaat uit een ouderinterventie (presentatie tijdens ouderavond) en een onderdeel voor leerlingen (e-learning over alcohol). In het onderzoek is gekeken naar het effect van de leerlingen- en ouderinterventie op het terugdringen van alcoholgebruik bij jongeren. Uit het onderzoek zijn positieve effecten naar voren gekomen. De PAS interventie kan het wekelijks drinken en zwaar wekelijks drinken bij jongeren tot circa 3 jaar uitstellen. (Koning et al, 2011, American Journal of Preventive Medicine, Vol. 40, p. 541-7).

Effectonderzoek lesboekjes basisonderwijs
In dit onderzoek zijn zowel de lesboekjes alcohol en roken voor het basisonderwijs alsmede de interventie Alcohol en roken, een ander verhaal onderzocht. Klik hier voor het artikel. Dit onderzoek was mede aanleiding voor het nemen van het besluit om binnen DGSG te stoppen met het geven van voorlichting aan leerlingen in het basisonderwijs. Deze jongeren zijn namelijk overwegend negatief ten aanzien van roken en alcohol en er is derhalve weinig tot geen effect te verwachten van voorlichting aan deze doelgroep. Daarnaast is de startleeftijd van alcohol de laatste jaren alleen maar omhoog gegaan.

Effectonderzoek De gezonde school en genotmiddelen in het voortgezet onderwijs (2009 - 2013)

I-database
Het Loket Gezond Leven (RIVM) beoordeelt actuele leefstijlinterventies in Nederland. De interventies staan met hun beoordeling weergegeven in de I-database .
In de I-database is PAS beoordeeld als 'waarschijnlijk effectief'.