DGSG / Gezonde school

Gezonde school

DGSG maakt deel uit van het landelijke programma Gezonde School. Gezonde School is een aanpak die scholen helpt om planmatig met gezondheidsbevordering aan de slag te gaan. Zie voor meer informatie over de aanpak Gezonde School: www.gezondeschool.nl.

Hoe gezond is jouw school?
Gezonde leerlingen en studenten presteren beter! Scholen doen vaak al veel aan de bevordering van gezondheid van hun leerlingen of studenten, maar wat nu precies? De test 'hoe gezond is jouw school?' geeft een indicatie van hoever je al bent als school en inspireert over wat je nog meer kunt doen. Er is een test voor het primair onderwjs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Vignet Gezonde School
Scholen die aantoonbaar goed met gezondheid bezig zijn, kunnen het Vignet Gezonde School aanvragen en zich profileren als Gezonde School. Er is een vignet voor het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.
Ga voor meer informatie over het vignet en het aanvragen ervan naar de website van Gezonde School.

Nieuw: film Vignet Gezonde School
Deze film geeft uitleg over vignet Gezonde School en de meerwaarde hiervan. Het filmpje is bedoeld voor schooldirecteuren en leerkrachten werkzaam in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en op mbo-schoollocaties.