DGSG / Gezonde school

Gezonde school

DGSG maakt deel uit van het landelijke programma Gezonde School. Gezonde School is een aanpak die scholen helpt om planmatig met gezondheidsbevordering aan de slag te gaan. Zie voor meer informatie over de aanpak Gezonde School: www.gezondeschool.nl.

Vignet Gezonde School
Scholen die aantoonbaar goed met gezondheid bezig zijn, kunnen het Vignet Gezonde School aanvragen en zich profileren als Gezonde School. Er is een vignet voor het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.
Ga voor meer informatie over het vignet en het aanvragen ervan naar de website van Gezonde School.

Nieuw: film Vignet Gezonde School
Deze film geeft uitleg over vignet Gezonde School en de meerwaarde hiervan. Het filmpje is bedoeld voor schooldirecteuren en leerkrachten werkzaam in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en op mbo-schoollocaties.

Sigaret in de ban
Op het Goese lyceum in Goes mag met ingang van het nieuwe jaar helemaal niet gerookt worden, dus ook niet in de buitenruimte. 'We willen een gezonde school zijn, dus dan moet je ook het goede voorbeeld geven', aldus de rector van de school. Medewerkers van de school zijn al een tijd geleden op de hoogte gesteld en een aantal van hen is nu zelfs gestopt met roken. Lees hier het hele artikel