DGSG / Nieuws

Nieuws

Nieuwe website Rookvrij schoolterrein online
Kinderen en jongeren moeten rookvrij kunnen opgroeien. Daar hoort een rookvrij schoolterrein bij. Scholen in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs zijn verplicht voor 2020 hun terrein rookvrij te maken.
Sinds deze week is de overzichtelijke, nieuwe website www.rookvrijschoolterrein.nl online. Hier vinden scholen alle informatie die zij nodig hebben om aan de slag te gaan met de invoering van een rookvrij schoolterrein.

Middelbare scholen in Gooi en Vechtstreek samen sterk tegen jongeren en alcohol
Een groot aantal middelbare scholen in de Gooi en Vechtstreek gaan samenwerken om het alcoholmisbruik van jongeren tegen te gaan. Samen met gemeenten, horeca- en sportverenigingen hebben de scholen het initiatief genomen voor een manifest over de aanpak van het misbruik. Het is uniek te noemen dat scholen nu zelf dit initiatief hebben genomen.
De opstellers van het manifest willen dat gemeenten in de regio zich actiever op gaan stellen in de strijd tegen alcohol. Uit het meest recente onderzoek (2015) blijkt dat het alcoholgebruik onder de jeugd in deze regio in alle opzichten zorgelijk is. Initiatiefnemer Johan Veenstra, rector van het Comenius College te Hilversum, is van mening dat het alcoholmisbruik alleen kan worden aangepakt als iedereen meewerkt: de sportclub, de horeca en ook de ouders.
Lees hier het artikel.
De NOS ging in gesprek met ouders en jongeren in ’t Gooi om te horen wat zij vonden van het alcoholgebruik.

Succesvolle aftrap Smokefree Challenge Scala College Alphen a/d/ Rijn
Afgelopen donderdag 2 november was de kick off van de niet-roken wedstrijd Smokefree Challenge. Klas H1A ondertekende tijdens het eerste meetmoment de Smokefree Challenge contractposter en boog zich over een aantal vragen over roken en jongeren waarbij de nadruk ligt op het feit dat de meeste jongeren nog niet roken en dat het heel normaal is om niet te roken. De klas deed enthousiast mee en dacht serie us na over roken en groepsdruk. Sommige leerlingen konden niet wachten met het starten van de creatieve opdracht waarmee ze meedingen naar de landelijke hoofdprijs: een dag naar Walibi met de hele klas!
Lees ook het artikel in het AD

Onderzoek roken en jongeren
Onderzoekers van de Radboud Universiteit en het Trimbos-instituut hebben enkele jaren geleden de handen ineengeslagen om samen te werken aan onderzoek naar roken bij jongeren. Deze onderzoekslijn bestaat uit meerdere onderzoeksprojecten die een belangrijke bijdrage gaan leveren aan onze kennis over de ontwikkeling van een nicotineverslaving bij jongeren. Lees hier meer.