DGSG / Onderdelen DGSG

Onderdelen DGSG

De gezonde school en genotmiddelen (DGSG) bestaat uit 4 onderdelen. De school heeft het meeste baat bij het programma als alle onderdelen in samenhang worden uitgevoerd. De volgende onderdelen maken deel uit van DGSG:

 1. Voorlichtinglessen
  De gezonde school en genotmiddelen heeft lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs (VO), lesmateriaal voor het speciaal voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs (VSO/PRO) en lesmateriaal voor het middelbaar beroepsonderwijs (MBO). In het lesmateriaal is aandacht voor kennis, houding en gedrag. Veel aandacht gaat daarbij uit naar groepsdruk en weerbaarheid. In het basisonderwijs is voorlichting aan leerlingen zelf niet nodig. De kinderen in deze leeftijdsgroep hebben over het algemeen een zeer negatieve houding ten aanzien van het gebruik van midddelen. 
   
 2. Ouderbetrokkenheid
  Bij de opvoeding rondom alcohol, roken en drugs spelen ouders een grote rol. DGSG betrekt daarom ook ouders bij het programma. Dit gebeurt door informatie en opvoedtips te geven via ouderavonden, websites en folders.
   
 3. Signaleren en begeleiden
  Soms gaan leerlingen zich anders gedragen. Dit kan komen door (overmatig) alcohol- of drugsgebruik. Van de leerling zelf, van een ouder of van een ander naast familielid. Hoe stel je vast dat het alcohol- of drugsgebruik inderdaad de reden van het veranderde gedrag is? En wat kun je doen om de jongere te helpen als blijkt dat er alcohol of drugs in het spel is? Het onderdeel 'signaleren en begeleiden' gaat op deze vragen in.
   
 4. Beleid en regels
  Bijna elke school heeft wel een regel opgenomen over alcohol, tabak of drugs op school. Maar hoe duidelijk zijn die regels eigenlijk? En gelden deze regels alleen voor de leerlingen of voor de gehele schoolomgeving (docenten, ouders)?
  Het onderdeel 'Regels' bestaat uit het opstellen en communiceren van een goed reglement over alcohol, tabak en drugs. Een reglement dat duidelijk aangeeft welke regels er zijn, voor wie de regels gelden en welke uitzonderingen er zijn. Deze regels maken onderdeel uit van het totale beleid van een school op het gebied van middelengebruik in de schoolomgeving.
  Ook bestaat binnen het onderdeel 'Regels' ruimte voor het onderwerp 'Dealen'