Scholen / DGSG MBO

DGSG MBO

Heeft u voldoende kennis om problemen rondom alcohol en drugs bij studenten te signaleren? En weet u hoe u het beste in gesprek kunt gaan bij vermoedens van problematisch alcohol- en drugsgebruik?

Sinds 2010 bestaat De gezonde school en genotmiddelen (DGSG) ook voor het MBO. Met de basiscursus 'Signaleren alcohol- en drugsgebruik', komt u meer te weten over alcohol en drugs. In de vervolgcursus leert u signalen herkennen die kunnen duiden op problematisch gebruik en leert u gesprekstechnieken.
Voor studenten is er de e-learning module over roken, drinken en drugs. Aan de hand van filmpjes en animaties krijgen studenten informatie over alcohol, tabak en drugs en over de risico's van gebruik.

Factsheet Vroegsignaleren 
Meer lezen over vroegsignaleren? De factsheet 'Vroegsignalering van problematisch middelengebruik in het onderwijs' gaat in op het belang en op de randvoorwaarden en methoden voor vroegsignalering.