Scholen / DGSG MBO / Signaleren

Signaleren

Wat doet u als u ziet dat een student zich al een tijdje anders gedraagt dan normaal? Heeft u enig idee welke signalen kunnen wijzen op problemen door alcohol- of drugsgebruik? De online cursussen 'Signaleren van alcohol- en drugsgebruik' zijn speciaal ontwikkeld voor het personeel op het MBO. Er is een basiscursus en een vervolgcursus.   

Basiscursus
De cursus Middelenkennis gaat over alcohol en drugs. Wat is het, wat doet het, wat zijn de risico's? Weet u genoeg om goed te kunnen reageren op alcohol- en drugsgebruik? Herkent u de signalen? Waar kunt u terecht met vragen? In de cursus wordt een antwoord gegeven op deze vragen. Het vergroten van kennis en vaardigheden bij professionals die met jongeren werken op het gebied van alcohol en drugs kan ervoor zorgen dat er op tijd wordt ingegrepen en dat problematisch gebruik voorkomen wordt. Deze cursus is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over alcohol en drugs.

Deze cursus bestellen? Klik dan hier

Vervolgcursus
Op het mbo kan alcohol- en drugsgebruik de oorzaak zijn van vroegtijdige schooluitval bij jongeren. Het vergroten van kennis en vaardigheden bij het schoolpersoneel op het gebied van het signaleren van problematisch gebruik en het voeren van een signaleringsgesprek, kan een bijdrage leveren om dit te voorkomen. Deze vervolgcursus biedt de mogelijkheid deze kennis en vaardigheden te verbeteren.

De vervolgcursus is voor personeel op het MBO met een zorgtaak. Docenten die naar aanleiding van de basiscursus meer willen weten, kunnen de vervolgcursus ook prima volgen.  

Deze cursus bestellen? Klik dan hier.